GB37
11.10.2012.

Po dużym sukcesie Anteny GB312 powstało zapotrzebowanie na podobną antenę, ale o mniejszych wymiarach.Tak powstała antena trzypasmowa o długości boomu 4 m która jest zasilana jednym kablem. Mechaniczne parametry są podobne do anteny GB312. Parametry elektryczne są optymalne dla tej długości nośnika. Antena waży 21 kg.

Antena przeszła wszystkie testy z wynikiem pozytywnym.

Szczegóły: http://gb312.pl/

Bez zgody autora - właściciela praw autorskich, antena nie może być produkowana w celach komercyjnych. W celach komercyjnych, wymagana jest pisemna zgoda autora projektu.

Antenna table

 

Antenna 1

 

Antenna 2

 

Antenna 3

 

 Antenna 4

 

Antenna 5

 

Antenna 6

 

 

Photo 1

 

Photo 2